Sự kiện

“Cần câu cơm” từ nghề kéo tôm

Thời gian qua, việc nuôi tôm công nghiệp - bán công nghiệp phát triển đã góp phần tạo thêm việc làm cho người lao động ở nông thôn. Trong đó, nghề thu hoạch tôm mướn (kéo tôm) đã trở thành “cần câu cơm” cho nhiều hộ gia đình có [...]