Mạng lưới phân phối

MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI

Tôm giống Cà Ná phân phối rộng khắp tất cả các tỉnh thành từ Móng Cái Lạng Sơn đến Đất Mũi Cà Màu phục vụ thuận tiện bà con nuôi tôm trên khắp mọi miền cả nước.

mang-luoi-phan-phoi-2